Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Reforma podręcznikowa - harmonogram wprowadzania zmian
Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 rodzice uczniów klas I - VII szkoły podstawowej nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie otrzymują:
Klasy I - III szkoły podstawowej:
1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
3. materiały ćwiczeniowe.
Klasy IV - VII szkoły podstawowej:
1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.

Podręczniki dla klasy 0

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Edukacja przedszkolna
Religia "Kocham dobrego Boga"
E. Ossowiecki, J. Stala
Jedność,Kielce AZ-03-04/3-1

Podręczniki dla klasy 1

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Żyjemy w Bożym świecie"
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność, Kielce AZ-11-01/12-KI-1/12

Podręczniki dla klasy 2

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Idziemy do Jezusa"
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność, Kielce AZ-12-01/12-KI-3/12

Podręczniki dla klasy 3

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Przyjmujemy Pana Jezusa" podręcznik i zeszyt ćwiczeń
ks. Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-13-01/10-RA-5/14

Podręczniki dla klasy 4

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Miejsca pełne BOGActw" - podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
Jedność, Kielce AZ-21-02/12-KI-1/12

Podręczniki dla klasy 5

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Wierzę w Boga" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
ks. Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu RA-22-01/10-RA-3/13

Podręczniki dla klasy 6

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia "Wierzę w Kościół" podręcznik i zeszyt ćwiczeń
ks. Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-23-01/10-RA-2/15

Podręczniki dla klasy 7

Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia Uwagi
Religia Spotkanie ze Słowem Książka i zeszyt ćwiczeń (Zarówno treść, jak i okładka nie zostały zmienione. Obowiązują książki do I-szej klasy gimnazjum
ks. Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-31-01/10-RA-6/13
Zestaw podręczników do klasy 0
drukuj zestaw podręczników dla klasy 0
Zestaw podręczników do klasy 1
drukuj zestaw podręczników dla klasy 1
Zestaw podręczników do klasy 2
drukuj zestaw podręczników dla klasy 2
Zestaw podręczników do klasy 3
drukuj zestaw podręczników dla klasy 3
Zestaw podręczników do klasy 4
drukuj zestaw podręczników dla klasy 4
Zestaw podręczników do klasy 5
drukuj zestaw podręczników dla klasy 5
Zestaw podręczników do klasy 6
pokaż/ukryj zestaw podręczników dla klasy 6 drukuj zestaw podręczników dla klasy 6
Zestaw podręczników do klasy 7
pokaż/ukryj zestaw podręczników dla klasy 7 drukuj zestaw podręczników dla klasy 7